Truy cập

Hôm nay:
13
Hôm qua:
66
Tuần này:
754
Tháng này:
13
Tất cả:
191281

Ý kiến thăm dò

UBND xã Trung Chính tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh trật tự năm 2023

Ngày 18/08/2023 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 25/5/2023 của Ban chỉ đạo 138 huyện Nông Cống, kế hoạch số 94/KH-CANC, ngày 26/5/2023 của Công an huyện Nông Cống về việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc" (ANTQ) năm 2023. Công an xã Trung Chính báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác triển khai

- Công an xã tham mưa Ban chỉ đạo ANTT xã Trung Chính ban hành kế hoạch số 07/KH-BCĐ, ngày 10/6/2023 về "Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2023 trên địa bàn toàn xã, trong đó lựa chọn 02 khu dân cư (thôn Bi Kiều và Thọ Vinh) để tổ chức ngày hội điểm.

- Đề xuất Chủ tịch UBND: Tặng giấy khen cho 01 cán nhân, tặng 02 phần quà cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; đề xuất Chủ tịch xã quyết định khen thưởng 02 tập thể (Nhân dân và cán bộ thôn Bi Kiều, Nhân dân và cán bộ thôn Thọ Vinh), 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

-Ban chỉ đạo ANTT xã, Công an xã ban hành 05 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các khu dân cư, tuỳ vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao..vv, hướng tới ngày hội.

- Chỉ huy Công an xã và cán bộ phụ trách chuyên đề có 02 buổi làm việc trực tiếp với cấp uỷ, ban thôn về công tác chuẩn bị ngày hội.

2. Kết quả tổ chức Ngày hội

2.1. Về ngày hội điểm

- Thôn Bi Kiều: Đã tổ chức vào ngày 12/8/2023.

+Buổi sáng: Tổ chức phần lễ tại nhà văn hoá thôn, với gần 100 đại biểu tham dự.

+ Buổi chiều: Tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, sân bóng chuyền nhà văn hoá thôn, với gần 50 người tham gia.

- Thôn Thọ Vinh: Đã tổ chức vào ngày 15/8/2023.

+Buổi sáng: Tổ chức phần lễ tại nhà văn hoá thôn, với gần 100 đại biểu tham dự.

+ Buổi chiều: Tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, sân bóng chuyền nhà văn hoá thôn, với gần 100 người tham gia.

2.2. Về công tác tuyên truyền

- Các thôn tổ chức họp cấp uỷ, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên và triển khai thông báo tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu thể thao tại khu dân cư.

- Tuyên truyền quan hệ thống Đài truyền thanh xã: Đài truyền thanh xã đã phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyên thanh của xã 07 lượt.

- Mỗi thôn tổ chức ngày hội điểm treo 02 băng zon tại khu dân cư và nhà văn hoá thôn.

2.3. Về kinh phí tổ chức ngày hội

- UBND xã hỗ trợ kinh phí mỗi thôn thôn tổ chức ngày hội điểm là 1.000.000đ; khen thưởng tập thể là 300.000/tập thể, khen thưởng cá nhân là 100.000đ/cá nhân…vv, tổng kinh phí chi cho các hoạt động ngày hội gần 7.000.000đ. Ngoài ra các thôn tổ chức tuyên tuyền, vận động xã hội hoá nguồn kinh phí khoảng gần 4.000.000đ.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, trên địa bàn xã. Công an xã Trung Chính báo cáo lãnh đạo Công an huyện theo dõi, chỉ đạo.

Lê Văn Chung - CCVHXH

UBND xã Trung Chính tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh trật tự năm 2023

Đăng lúc: 18/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 25/5/2023 của Ban chỉ đạo 138 huyện Nông Cống, kế hoạch số 94/KH-CANC, ngày 26/5/2023 của Công an huyện Nông Cống về việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc" (ANTQ) năm 2023. Công an xã Trung Chính báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác triển khai

- Công an xã tham mưa Ban chỉ đạo ANTT xã Trung Chính ban hành kế hoạch số 07/KH-BCĐ, ngày 10/6/2023 về "Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2023 trên địa bàn toàn xã, trong đó lựa chọn 02 khu dân cư (thôn Bi Kiều và Thọ Vinh) để tổ chức ngày hội điểm.

- Đề xuất Chủ tịch UBND: Tặng giấy khen cho 01 cán nhân, tặng 02 phần quà cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; đề xuất Chủ tịch xã quyết định khen thưởng 02 tập thể (Nhân dân và cán bộ thôn Bi Kiều, Nhân dân và cán bộ thôn Thọ Vinh), 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

-Ban chỉ đạo ANTT xã, Công an xã ban hành 05 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các khu dân cư, tuỳ vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao..vv, hướng tới ngày hội.

- Chỉ huy Công an xã và cán bộ phụ trách chuyên đề có 02 buổi làm việc trực tiếp với cấp uỷ, ban thôn về công tác chuẩn bị ngày hội.

2. Kết quả tổ chức Ngày hội

2.1. Về ngày hội điểm

- Thôn Bi Kiều: Đã tổ chức vào ngày 12/8/2023.

+Buổi sáng: Tổ chức phần lễ tại nhà văn hoá thôn, với gần 100 đại biểu tham dự.

+ Buổi chiều: Tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, sân bóng chuyền nhà văn hoá thôn, với gần 50 người tham gia.

- Thôn Thọ Vinh: Đã tổ chức vào ngày 15/8/2023.

+Buổi sáng: Tổ chức phần lễ tại nhà văn hoá thôn, với gần 100 đại biểu tham dự.

+ Buổi chiều: Tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, sân bóng chuyền nhà văn hoá thôn, với gần 100 người tham gia.

2.2. Về công tác tuyên truyền

- Các thôn tổ chức họp cấp uỷ, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên và triển khai thông báo tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu thể thao tại khu dân cư.

- Tuyên truyền quan hệ thống Đài truyền thanh xã: Đài truyền thanh xã đã phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyên thanh của xã 07 lượt.

- Mỗi thôn tổ chức ngày hội điểm treo 02 băng zon tại khu dân cư và nhà văn hoá thôn.

2.3. Về kinh phí tổ chức ngày hội

- UBND xã hỗ trợ kinh phí mỗi thôn thôn tổ chức ngày hội điểm là 1.000.000đ; khen thưởng tập thể là 300.000/tập thể, khen thưởng cá nhân là 100.000đ/cá nhân…vv, tổng kinh phí chi cho các hoạt động ngày hội gần 7.000.000đ. Ngoài ra các thôn tổ chức tuyên tuyền, vận động xã hội hoá nguồn kinh phí khoảng gần 4.000.000đ.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, trên địa bàn xã. Công an xã Trung Chính báo cáo lãnh đạo Công an huyện theo dõi, chỉ đạo.

Lê Văn Chung - CCVHXH

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt