Truy cập

Hôm nay:
7
Hôm qua:
50
Tuần này:
275
Tháng này:
445
Tất cả:
144745

Ý kiến thăm dò

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRUNG CHÍNH

Ngày 24/11/2020 15:57:24

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRUNG CHÍNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRUNG CHÍNH

1. Đồng chí Bùi Xuân Hiểu

Chức vụ: CT HĐND xã

SĐT: 0389312970

2. Đồng chí Lê Đình Hà

Chức vụ: PCT HĐND xã

SĐT: 0986705621

3. Đồng chí Nguyễn Bá Hợi

Chức vụ: Trưởng ban kinh tế HĐND xã

SĐT:0987428993

4. Đồng chí Lê Văn Hợp

Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế HĐND

SĐT:0389854812

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRUNG CHÍNH

1. Đồng chí Bùi Xuân Hiểu

Chức vụ: CT HĐND xã

SĐT: 0389312970

2. Đồng chí Lê Đình Hà

Chức vụ: PCT HĐND xã

SĐT: 0986705621

3. Đồng chí Nguyễn Bá Hợi

Chức vụ: Trưởng ban kinh tế HĐND xã

SĐT:0987428993

4. Đồng chí Lê Văn Hợp

Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế HĐND

SĐT:0389854812

Người tốt, việc tốt