Truy cập

Hôm nay:
232
Hôm qua:
362
Tuần này:
966
Tháng này:
4946
Tất cả:
199059

Ý kiến thăm dò

Đang uy xã

Ngày 23/11/2020 21:47:00

Đang uy xã

1. Đồng chí Bùi Xuân Hiêu

Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy

SĐT: 0947 738 638

2. Đồng chí Lê Đức Hạnh

Chức vụ: PBT thường trực Đảng ủy

SĐT: 0945 825 414

3. Đinh Ngọc Duy

chức vụ: Văn phòng Đảng ủy xã

SĐT: 0973 568 239

Ban văn hóa.

1. Đồng chí Bùi Xuân Hiêu

Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy

SĐT: 0947 738 638

2. Đồng chí Lê Đức Hạnh

Chức vụ: PBT thường trực Đảng ủy

SĐT: 0945 825 414

3. Đinh Ngọc Duy

chức vụ: Văn phòng Đảng ủy xã

SĐT: 0973 568 239

Ban văn hóa.

Người tốt, việc tốt