Truy cập

Hôm nay:
94
Hôm qua:
157
Tuần này:
251
Tháng này:
2680
Tất cả:
214082

Ý kiến thăm dò

TIN Kỳ họp thứ nhất , Hội Đồng Nhân Dân xã Trung Chính khoá 20, Nhiệm kỳ 2021-2021

Ngày 19/07/2021 20:25:55

TIN Kỳ họp thứ nhất , Hội Đồng Nhân Dân xã Trung Chính khoá 20, Nhiệm kỳ 2021-2021

TIN Kỳ họp thứ nhất , Hội Đồng Nhân Dân xã Trung Chính

khoá 20, Nhiệm kỳ 2021-2021

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 18/6/2015, luật sữa đổ một số điều của luật tỏ chức của chính phủ , và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ hướng dẫn số 883 ngày 02/6/2021 của Uỷ ban thường vụ quốc hội khoá 14, Hướng dẫn về một số nội dung về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 01 của thường trực HĐND xã Trung Chính khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021 về triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá 20.

Sáng ngày 30/6/2021 tại Hội trường công sở xã Trung Chính HĐND xã khoá 20 tổ chức kỳ họp thứ nhất khái mạc vào hồi 7 giờ .

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có : Ông Lê Thanh Triều Ủy viên ban thường vụ huyện ủy- Trưởng ban tổ chức huyện ủy

Tham gia kỳ họp có 25 Ông ( bà) là đại biểu HĐND xã khoá 20, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nôi dung kỳ họp .

1. Khai mạc kỳ họp.

2. Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử xã thông qua báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu.

3là : Bầu các chức danh HĐND xã khoá 20. Đó là chức danh Chủ tịch HĐND xã, phó chủ tịch HĐND xã, các ban hội đồng nhân dân xã.

3. Bầu chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phó chủ tịch UBND xã và các Uỷ viên Uỷ ban nhân xã nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã tổng hợp tiếp thu ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp .

5. Thông qua quyết nghị và triển khai một số nhiệm vụ trước mắt và bế mạc kỳ họp.

Diễn biến của kỳ họp như sau:

Thay Mặt chủ tọa kỳ Họp : Ông : Bùi Xuân Hiểu : UVBCH đảng bộ huyện- BT Đảng Bộ, Chủ tịch HĐND xã khoá 19 khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp : Ông : Lê Đình Hùng : Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã báo cáo kết quả Bầu cử .

Trong báo cáo có nêu: Cuộc bầu cử đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày Chủ nhật 23/5/2021. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của cả nước và là ngày hội của toàn dân, cuộc bầu cử diễn ra an toàn tiết kiệm và tổ chức thành công tốt đẹp.

Về công tác triển khai tuyên truyền : Đảng Uỷ - UBND xã căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của trên đã triển khai và tổ chức thành lập Ban chỉ đạo Bầu cử xã và các tiểu ban phục vụ cho công tác Bầu cử., giới thiệu người ra Ứng cử và tổ chức các Hội nghị hiệp thương đúng qui trình, Chỉ đạo ban Văn hoá thông tin, Đài truyền thanh xã tăng cướng thời lượng phát sóng, viết các tin bài, tuyên truyền luật , quyến và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá 15 và Bầu cử Đại biểu HHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xã Trung Chính thành công tốt đẹp Diễn ra đúng luật là một trong những đơn vị hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử. các tổ bầu cử các thôn cử tri trong xã đã sáng suốt lựu chọn và bầu được 25 vị đại biểu HĐND xã đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu và thành phần thiết thực là người Đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân

Tại kỳ họp thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam xã trung Chính đã thông báo công tác mặt trân tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

· Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá 20 tiến hành Bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch HĐND xã và các ban của HĐND xã, Bầu các chức danh Chủ tịch UBND, phó Chủ tịch UBND, và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

Kết quả :

Ông : Bùi Xuân Hiểu: Nguyên Chủ tịch HĐND xã khoá 19 tái đắc cử Chủ tịch HĐND xã khoá 20 với số phiếu tán thành 25/25 = 100%

Ông : Lê Đình Hà Nguyên phó Chủ tịch HĐND xã khoá 19 tái đắc cử phó Chủ tịch HĐND xã khoá 20 với số phiếu tán thành 25/25 = 100%

* Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá 20 bầu các ban của HĐND xã :

* Về ban Kinh tế xã Hội : kỳ họp thứ nhất HĐND xã đã giới thiệu và bầu :

1.Ông : Lê Văn Hợp Chủ tich Hội nông dân xã : làm trưởng ban kinh tế- xã hội HĐND xã

2. Ông : Lê Văn Tiến : Phó chủ tich Hội nông dan xã làm phó ban Kinh tế xã hội HĐND xã.

* Về ban Pháp Chế HĐND xã khoá 20, HĐND xã Bầu các Ông bà :

1. Ông : Lê Đức Hạnh : Phó bí thư Thường Trực Đảng bộ xã : giữ chức danh trưởng ban pháp chế HĐND.

2. Bà : Lê Thị Huệ : Chủ tịch Hội Phụ nữ xã làm phó ban pháp chế HĐND.

* Tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá 20 đã bầu các chức danh UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Gồm bầu chức danh Chủ tịch, PCT, các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

Kết quả : Ông : Lê Đình Hùng: nguyên chủ tịch UBND xã tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND xã Trung Chính

Ông : Lê Xuân Quế : nguyên Phó Chủ tịch UBND xã tiếp tục tái đắc cử chức danh phó Chủ tịch UBND xã Truing Chính.

Ông : Lê Quang Hồng : nguyên Phó Chủ tịch UBND xã tiếp tục tái đắc cử chức danh phó Chủ tịch UBND xã Chính

Kỳ họp tiến hành bầu các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

- Ông : Lê Văn Sử : Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã

- Ông : Nguyễn Tuấn Anh : Trưởng CA xã : Được bầu vào chức danh Uỷ viên UBND xã.

Kỳ họp đã thông qua các quyết nghị xác nhận kết quả bầu cử, và triển khai một số nhiệm vụ trước mắt.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trung Chính khoá 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.đánh dấu bước đầu của một nhiệm kỳ 5 năm phía trước, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn là một cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, mong rằng các vị Đại biểu HĐND xã khoá 20 sẽ nêu cao vai trò trách nhiệm, vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình được cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó phán đáu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao cùng với Đảng bộ và nhân dân xã Trung Chính chung sức đồng lòng, xây dựng quê hương Trung Chính ngày một văn minh giầu đẹp trên con đường xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2022.

Ban văn hóa – Đài truyền thanh

TIN Kỳ họp thứ nhất , Hội Đồng Nhân Dân xã Trung Chính

khoá 20, Nhiệm kỳ 2021-2021

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 18/6/2015, luật sữa đổ một số điều của luật tỏ chức của chính phủ , và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ hướng dẫn số 883 ngày 02/6/2021 của Uỷ ban thường vụ quốc hội khoá 14, Hướng dẫn về một số nội dung về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 01 của thường trực HĐND xã Trung Chính khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021 về triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá 20.

Sáng ngày 30/6/2021 tại Hội trường công sở xã Trung Chính HĐND xã khoá 20 tổ chức kỳ họp thứ nhất khái mạc vào hồi 7 giờ .

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có : Ông Lê Thanh Triều Ủy viên ban thường vụ huyện ủy- Trưởng ban tổ chức huyện ủy

Tham gia kỳ họp có 25 Ông ( bà) là đại biểu HĐND xã khoá 20, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nôi dung kỳ họp .

1. Khai mạc kỳ họp.

2. Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử xã thông qua báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu.

3là : Bầu các chức danh HĐND xã khoá 20. Đó là chức danh Chủ tịch HĐND xã, phó chủ tịch HĐND xã, các ban hội đồng nhân dân xã.

3. Bầu chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phó chủ tịch UBND xã và các Uỷ viên Uỷ ban nhân xã nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã tổng hợp tiếp thu ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp .

5. Thông qua quyết nghị và triển khai một số nhiệm vụ trước mắt và bế mạc kỳ họp.

Diễn biến của kỳ họp như sau:

Thay Mặt chủ tọa kỳ Họp : Ông : Bùi Xuân Hiểu : UVBCH đảng bộ huyện- BT Đảng Bộ, Chủ tịch HĐND xã khoá 19 khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp : Ông : Lê Đình Hùng : Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã báo cáo kết quả Bầu cử .

Trong báo cáo có nêu: Cuộc bầu cử đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày Chủ nhật 23/5/2021. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của cả nước và là ngày hội của toàn dân, cuộc bầu cử diễn ra an toàn tiết kiệm và tổ chức thành công tốt đẹp.

Về công tác triển khai tuyên truyền : Đảng Uỷ - UBND xã căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của trên đã triển khai và tổ chức thành lập Ban chỉ đạo Bầu cử xã và các tiểu ban phục vụ cho công tác Bầu cử., giới thiệu người ra Ứng cử và tổ chức các Hội nghị hiệp thương đúng qui trình, Chỉ đạo ban Văn hoá thông tin, Đài truyền thanh xã tăng cướng thời lượng phát sóng, viết các tin bài, tuyên truyền luật , quyến và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá 15 và Bầu cử Đại biểu HHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xã Trung Chính thành công tốt đẹp Diễn ra đúng luật là một trong những đơn vị hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử. các tổ bầu cử các thôn cử tri trong xã đã sáng suốt lựu chọn và bầu được 25 vị đại biểu HĐND xã đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu và thành phần thiết thực là người Đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân

Tại kỳ họp thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam xã trung Chính đã thông báo công tác mặt trân tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

· Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá 20 tiến hành Bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch HĐND xã và các ban của HĐND xã, Bầu các chức danh Chủ tịch UBND, phó Chủ tịch UBND, và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

Kết quả :

Ông : Bùi Xuân Hiểu: Nguyên Chủ tịch HĐND xã khoá 19 tái đắc cử Chủ tịch HĐND xã khoá 20 với số phiếu tán thành 25/25 = 100%

Ông : Lê Đình Hà Nguyên phó Chủ tịch HĐND xã khoá 19 tái đắc cử phó Chủ tịch HĐND xã khoá 20 với số phiếu tán thành 25/25 = 100%

* Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá 20 bầu các ban của HĐND xã :

* Về ban Kinh tế xã Hội : kỳ họp thứ nhất HĐND xã đã giới thiệu và bầu :

1.Ông : Lê Văn Hợp Chủ tich Hội nông dân xã : làm trưởng ban kinh tế- xã hội HĐND xã

2. Ông : Lê Văn Tiến : Phó chủ tich Hội nông dan xã làm phó ban Kinh tế xã hội HĐND xã.

* Về ban Pháp Chế HĐND xã khoá 20, HĐND xã Bầu các Ông bà :

1. Ông : Lê Đức Hạnh : Phó bí thư Thường Trực Đảng bộ xã : giữ chức danh trưởng ban pháp chế HĐND.

2. Bà : Lê Thị Huệ : Chủ tịch Hội Phụ nữ xã làm phó ban pháp chế HĐND.

* Tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá 20 đã bầu các chức danh UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Gồm bầu chức danh Chủ tịch, PCT, các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

Kết quả : Ông : Lê Đình Hùng: nguyên chủ tịch UBND xã tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND xã Trung Chính

Ông : Lê Xuân Quế : nguyên Phó Chủ tịch UBND xã tiếp tục tái đắc cử chức danh phó Chủ tịch UBND xã Truing Chính.

Ông : Lê Quang Hồng : nguyên Phó Chủ tịch UBND xã tiếp tục tái đắc cử chức danh phó Chủ tịch UBND xã Chính

Kỳ họp tiến hành bầu các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

- Ông : Lê Văn Sử : Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã

- Ông : Nguyễn Tuấn Anh : Trưởng CA xã : Được bầu vào chức danh Uỷ viên UBND xã.

Kỳ họp đã thông qua các quyết nghị xác nhận kết quả bầu cử, và triển khai một số nhiệm vụ trước mắt.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trung Chính khoá 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.đánh dấu bước đầu của một nhiệm kỳ 5 năm phía trước, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn là một cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, mong rằng các vị Đại biểu HĐND xã khoá 20 sẽ nêu cao vai trò trách nhiệm, vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình được cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó phán đáu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao cùng với Đảng bộ và nhân dân xã Trung Chính chung sức đồng lòng, xây dựng quê hương Trung Chính ngày một văn minh giầu đẹp trên con đường xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2022.

Ban văn hóa – Đài truyền thanh

Người tốt, việc tốt