Truy cập

Hôm nay:
22
Hôm qua:
57
Tuần này:
496
Tháng này:
1638
Tất cả:
136363

Ý kiến thăm dò

Hội Đồng NVQS Xã Trung chính tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2021

Ngày 19/11/2020 16:11:45

Hội Đồng NVQS Xã Trung chính tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2021

Hội Đồng NVQS Xã Trung chính tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2021

Thực hiện theo kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự của HĐNV quân sự xã Trung Chính, ngày 19/11/2020 tại trạm y tế xã Trung Chính đã diễn ra đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong toàn xã.

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự hay thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với tổ quốc. Mỗi đoàn viên thanh niên xã Trung Chính luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và nhân dân

Ngày 19/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trung chính tổ chức công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại trạm y tế xã, tham gia buổi khám tuyển nghĩa vụ Quân sự có đồng chí Bùi Xuân Hiểu - BT Đảng bộ, đồng chí Lê Xuân Phùng - CT UBND xã, CT HĐNVQS xã và các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, HĐNVQS xã, công an xã, các đồng chí là bí thư, trưởng thôn, thôn đội trưởng và đông đảo các thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS xã về tham gia khám tuyển.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã khen ngợi, biểu dương tinh thần của các thanh niên là những công dân ưu tú trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đặc biệt trong điều kiện tình hình hiện nay, vẫn còn số ít thanh niên nhận thức chưa cao về công tác tham gia nghĩa vụ quân sự, trốn tránh tránh nhiệm đối với quê hương đất nước, chưa nhận thức rõ được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.

Tham gia nghĩa vụ quân sự, các công dân được tôi luyện tinh thần yêu nước, được rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, hành động của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội, hướng tới các hành động đúng đắn, những việc làm có ích cho mình, gia đình và xã hội và đặc biệt góp phần to lớn vào bảo vệ quê hương đất nước, được nhà nước, xã hội ghi nhận.

Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, thanh niên Trung Chính luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ độc lập dân tộc. Luật nghĩa vụ quân sự là cơ sở để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” các gia đình có thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục, động viên con em mình tham gia nghĩa vụ quân sự. Mỗi người thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh hôm nay, chúng ta phải sống phấn đấu thực hiện lý tưởng trong sáng, những hoài bão và khát vọng vươn lên; rèn luyện phấn đấu trưởng thành, được cống hiến trí tuệ, tài năng, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hãy luôn khắc sâu trong tim khát vọng tuổi trẻ“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”./

Ban văn hóa

Hội Đồng NVQS Xã Trung chính tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2021

Đăng lúc: 19/11/2020 16:11:45 (GMT+7)

Hội Đồng NVQS Xã Trung chính tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2021

Hội Đồng NVQS Xã Trung chính tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2021

Thực hiện theo kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự của HĐNV quân sự xã Trung Chính, ngày 19/11/2020 tại trạm y tế xã Trung Chính đã diễn ra đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong toàn xã.

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự hay thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với tổ quốc. Mỗi đoàn viên thanh niên xã Trung Chính luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và nhân dân

Ngày 19/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trung chính tổ chức công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại trạm y tế xã, tham gia buổi khám tuyển nghĩa vụ Quân sự có đồng chí Bùi Xuân Hiểu - BT Đảng bộ, đồng chí Lê Xuân Phùng - CT UBND xã, CT HĐNVQS xã và các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, HĐNVQS xã, công an xã, các đồng chí là bí thư, trưởng thôn, thôn đội trưởng và đông đảo các thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS xã về tham gia khám tuyển.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã khen ngợi, biểu dương tinh thần của các thanh niên là những công dân ưu tú trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đặc biệt trong điều kiện tình hình hiện nay, vẫn còn số ít thanh niên nhận thức chưa cao về công tác tham gia nghĩa vụ quân sự, trốn tránh tránh nhiệm đối với quê hương đất nước, chưa nhận thức rõ được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.

Tham gia nghĩa vụ quân sự, các công dân được tôi luyện tinh thần yêu nước, được rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, hành động của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội, hướng tới các hành động đúng đắn, những việc làm có ích cho mình, gia đình và xã hội và đặc biệt góp phần to lớn vào bảo vệ quê hương đất nước, được nhà nước, xã hội ghi nhận.

Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, thanh niên Trung Chính luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ độc lập dân tộc. Luật nghĩa vụ quân sự là cơ sở để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” các gia đình có thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục, động viên con em mình tham gia nghĩa vụ quân sự. Mỗi người thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh hôm nay, chúng ta phải sống phấn đấu thực hiện lý tưởng trong sáng, những hoài bão và khát vọng vươn lên; rèn luyện phấn đấu trưởng thành, được cống hiến trí tuệ, tài năng, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hãy luôn khắc sâu trong tim khát vọng tuổi trẻ“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”./

Ban văn hóa

Người tốt, việc tốt