Truy cập

Hôm nay:
14
Hôm qua:
50
Tuần này:
282
Tháng này:
452
Tất cả:
144752

Ý kiến thăm dò

Đảng bộ xã Trung Chính tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 và ”Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Ngày 09/12/2020 09:17:35

Sáng ngày 05/12/2020 Đảng bộ xã Trung Chính tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 và ”Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Sáng ngày 05/12/2020 Đảng bộ xã Trung Chính tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 và ”Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tham gia giảng Nghị Quyết có đồng chí Đỗ Bá Mạnh, phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện.
Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nội dung trọng tâm là những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà huyện ta đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần đưa huyện ta có những bước phát triển vượt bậc, tạo được nhiều điểm nhấn trong nhiệm kỳ.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời thống nhất Nghị quyết thông qua 4 chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Để nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Trung Chính đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá về đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực trình độ, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sau hội nghị các đảng viên ở Đảng bộ xã Trung Chính viết bài thu hoạch gắn việc thực hiện Nghị quyết với tình hình phát triển của địa phương để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sớm đi vào cuộc sống.
Nhân dịp này , Đảng bộ xã Trung Chính đã trao huy hiệu Đảng gồm: huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ.

Ban văn hóa.

Đảng bộ xã Trung Chính tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 và ”Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Đăng lúc: 09/12/2020 09:17:35 (GMT+7)

Sáng ngày 05/12/2020 Đảng bộ xã Trung Chính tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 và ”Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Sáng ngày 05/12/2020 Đảng bộ xã Trung Chính tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 và ”Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tham gia giảng Nghị Quyết có đồng chí Đỗ Bá Mạnh, phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện.
Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nội dung trọng tâm là những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà huyện ta đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần đưa huyện ta có những bước phát triển vượt bậc, tạo được nhiều điểm nhấn trong nhiệm kỳ.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời thống nhất Nghị quyết thông qua 4 chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Để nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Trung Chính đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá về đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực trình độ, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sau hội nghị các đảng viên ở Đảng bộ xã Trung Chính viết bài thu hoạch gắn việc thực hiện Nghị quyết với tình hình phát triển của địa phương để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sớm đi vào cuộc sống.
Nhân dịp này , Đảng bộ xã Trung Chính đã trao huy hiệu Đảng gồm: huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ.

Ban văn hóa.

Người tốt, việc tốt