Truy cập

Hôm nay:
48
Hôm qua:
27
Tuần này:
135
Tháng này:
179
Tất cả:
150836

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản1.005440Thư viện2
2Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa1.001120Văn hóa cơ sở2
3Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm1.000954Văn hóa cơ sở2
4giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2.001810Giáo dục và Đào tạo2
5Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004485Giáo dục và Đào tạo2
6Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại1.004443Giáo dục và Đào tạo2
7Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004492Giáo dục và Đào tạo2
8Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học1.004441Giáo dục và Đào tạo2
9Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1.003521Phòng chống tệ nạn xã hội 2
10Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2.001661Phòng chống tệ nạn xã hội 2
11Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)1.003596Nông nghiệp và PTNT2
12Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2.000206An toàn đập, hồ chứa thủy điện2
13Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2.000184An toàn đập, hồ chứa thủy điện2
14Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu2.002163Phòng chống thiên tai2
15Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai2.002161Phòng chống thiên tai2
16Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh2.002162Phòng chống thiên tai2
17Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa1.004088Đường thủy nội địa2
18Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa1.004088Đường thủy nội địa2
19Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa1.004047Đường thủy nội địa2
20Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa1.004036Đường thủy nội địa2
21Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật2.001711Đường thủy nội địa2
22Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện1.004002Đường thủy nội địa2
23Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác1.006391Đường thủy nội địa2
24Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện1.003930Đường thủy nội địa2
25Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện2.001659Đường thủy nội địa2